top of page

OSLO KULTURNATT - ÅPNE HUS 2015

Takk til alle som kom innom og deltok på Åpne hus 2015 hos ACK sist fredag!

ACK og resten av Industrigata 36 åpnet dørene for diskusjon rundt arkitektur og byrom. Mange tok turen innom for en kveld fylt med hygge og interessante samtaler.

Vi fikk med oss BioOffice, og ser frem til lansering av konsepter for arbeidsplasser som setter folks velvære i fokus.

Vi fikk også besøk av Victoria Thornton. Hun startet Åpne hus i London i 1992 ved å åpne opp en rekke bygg for det allmenne publikum. Dette ble gjort ut fra en intensjon om å bedre forståelsen av arkitektur også utenfor arkitekturprofesjonen, gjennom å gi publikum direkte kjennskap og erfaring med kvaliteter i bygde miljøer.

Dette er et konsept vi har troen på. Ser frem til å møte dere ved fremtidige eventer utover høsten.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page