top of page

PÅ STUDIETUR TIL SYKEHJEM I NEDERLAND


De Hogeweyk, bildet krediteres Vivium Care Group

Arkitekt Beret Aspaas har nylig besøkt tre sykehjem i Nederland med forskjellige visjoner og utforming. Felles for alle er et godt, trygt hverdagsliv for beboerne. Aktivitetstilbud drives av frivillige. Nærmiljøet inviteres inn. Prosjektene gir inspirasjon til hvordan våre nye sykehjem kan utformes.

De Hogeweyk er et sykehjem i «landsbyform» hvor 152 personer med demens bor i boliger rundt gater og torg. Innenfor området kan beboerne bevege seg fritt. Livet er en fortsettelse av livet slik det var før de kom på sykehjem.

På Humanitas hjemmet bor 6 studenter gratis mot å gi 30 timer pr. måned til aktiviteter sammen med beboerne.

Reigershoeve hjemmet er et forbildeprosjekt i Nederland. 27 beboere er fordelt på 4 boliger rundt et uteområde fylt med aktiviteter, planter og dyr.

Det kommer mer om hvert sykehjem om kort tid.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page