top of page

Oppdragsgiver: Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo

Prosjekt type: Omsorgsbolig - skisseprosjekt

Areal: ca. 9000 m2

År: 2014 - 2015

 

ACK har utført skisseprosjekt for omsorgsboliger på Ammerud. Omsorgsboligene er nærmeste nabo til Ammerudhjemmet sykehjem. Tanken bak utforming av prosjektet har vært å gi omsorgsboliger med høy bokvalitet, samt skape en positiv synergieffekt med eksisterende sykehjem. 

 

Ammerud Omsorg+
bottom of page