top of page
BY + INFRASTRUKTUR

ACK har inngått samarbeid med irske Mott McDonald i utbyggelsen av Bergen Bybane, hvor vi har bistått med søknadsarbeid og veiledning i norske byggeregler. Oppgaven har gitt oss et unikt innblikk i det komplekse arbeidet et større samferdselsprosjekt innebærer.

 

Et av ACKs flaggprosjekter er St. Olavs plass i Oslo. Plassen er utformet ut fra ideen om shared space, et byrom der konvensjonelle trafikkregler om samspillet mellom bilen og den myke trafikanten oppheves gjennom å viske ut klare skiller i gateløpets funksjonsinndeling.  Resultatet er et velfungerende byrom på fotgjengerens premisser.

BERGEN BYBANE
ST. OLAVS PLASS
bottom of page