top of page

Oppdragsgiver: Oslo Kommune

Prosjekt type: Byrom - Konkurranse, prosjektering landskap

Areal: 2500 m2

År: 2002 - 2008

 

Plassen er utformet ut fra ideen om shared space, et byrom der konvensjonelle trafikkregler om samspillet mellom bilen og den myke trafikanten oppheves gjennom å viske ut klare skiller i gateløpets funksjonsinndeling.  Resultatet er et velfungerende byrom på fotgjengerens premisser.

St. Olavs plass
bottom of page