top of page

Interiørprosjekter utgjør en stor og viktig del av ACKs oppdragsportefølje. Vi er et tverrfaglig kontor med både interiørarkitekter og arkitekter, som jobber tett sammen i alle prosjektfaser. Vi ser ikke noe klart skille mellom arkitektur og interiør, men er opptatt av å skape en helhet i prosjektene vi utformer.

 

Prosjektene spenner fra undervisningsbygg og kontor til bolig og ambassader, med hovedtyngde innenfor kontor- og næringslokaler.  Mange av våre oppdragsgivere er foretak vi har arbeidet med over lengre tid og på flere prosjekter.

 

Vi har lang erfaring med å skape gode arbeidsmiljøer.  Dette gjør vi ved å inkludere brukerne gjennom kartlegging, samtaler og analyse tidlig i stadiet. Det er viktig for oss at oppdragsgiver og brukeren skal føle eierskap til det ferdige resultatet og vi er derfor opptatt av å ha tett dialog fra start til slutt.

INTERIØR
ØSTRE FRIKIRKE
NORGES AMBASSADE
KØBENHAVN
NORGES AMBASSADE
                  PRETORIA
NORGES AMBASSADE
                    LONDON
NRK LYDSTUDIO
BARNESLOTTET
BARNEHAGE
GOOGLE NORGE
     SOLLI PLASS
NRK
RADIORESEPSJONEN
                 NRK
GLASSGÅRDEN
AKERSELVA
SYKEHJEM
ALEX SUSHI
NRK
KOMPETANSESENTER
INNOVASJON NORGE, KØBENHAVN
bottom of page