top of page
BOLIG

Boligprosjekter har til nå ikke vært ACKs hovedfokus. Likevel synes vi det er en spennende oppgave, og erfaringen med boligene på Årvoll har gitt oss innblikk i utfordringene og problemstillingene knyttet til boligprosjektering.

 

Vi er opptatt av å skape gode omgivelser for utfoldelse av folks hverdagsliv. Et hjem er en stor del av dette, og gode bokvaliteter er derfor viktig for å kunne danne en velfungerende base i folks liv.

 

 

 

                      
ÅRVOLL NÆRSENTER OG BOLIG
bottom of page