top of page

Oppdragsgiver: VSBL / Betonmast AS

Prosjekt type: Bolig - Nybygg, landskap

Areal: 4500 m2

År: 2011 - 2014

 

Boligprosjekt i kombinasjon med næringsarealer. Intensjonen med utformingen av prosjektet har vært at næringslokalet skal fremstå som en del av terrenget med atskilte bolighus plassert over. Dette skillet er forsterket gjennom materialvalg. Boligbebyggelsen er plassert med tanke på å gi gode uterom mellom bygningene og å tilpasse seg typologien ellers i området.   

Årvoll Nærsenter og Bolig
bottom of page