top of page
UNDERVISNING

ACK har utført en rekke prosjekter innen undervisningsbygg, både i idè- og utførelsesfase. Prosjektene omfatter barnehager, barneskoler og ungdomskoler, med rehabilitering, nybygg, interiør og landskap.

 

Hovedfokus gjennom arbeid med prosjektene har vært å skape gode rammer for lek, læring og kreativ utfoldelse. Vi har søkt å finne fleksible løsninger som kan tilpasses ulike pedagogiske modeller og omgivelser som inviterer til nysgjerrighet og samspill.

EID BARNEHAGE
TEGLVERKSTOMTA
BARNEHAGE
AURSMOEN
        SKOLE
BARNESLOTTET
BARNEHAGE
BLYSTADLIA
SKOLE OG
BARNEHAGE
bottom of page