UNDERVISNING

ACK har utført en rekke prosjekter innen undervisningsbygg, både i idè- og utførelsesfase. Prosjektene omfatter barnehager, barneskoler og ungdomskoler, med rehabilitering, nybygg, interiør og landskap.

 

Hovedfokus gjennom arbeid med prosjektene har vært å skape gode rammer for lek, læring og kreativ utfoldelse. Vi har søkt å finne fleksible løsninger som kan tilpasses ulike pedagogiske modeller og omgivelser som inviterer til nysgjerrighet og samspill.

EID BARNEHAGE
TEGLVERKSTOMTA
BARNEHAGE
AURSMOEN
        SKOLE
BARNESLOTTET
BARNEHAGE
BLYSTADLIA
SKOLE OG
BARNEHAGE