top of page
Teglverkstomta Barnehage

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Barnehage - nybygg, konkurranse

Areal: 1700 m2

År: 2014

 

Barnehage utformet som basebarnehage i to etasjer. Basene knyttes sammen med fellesareal i midten av bygningen. Det er lagt vekt på fleksibel bruk og barnets opplevelse, med rom som inviterer til lek og utforskning.

 

Bygningen er tenkt oppført i prefabrikkerte massivtreelementer, noe som gir en rask byggeprosess og et godt innemiljø.

bottom of page