top of page

Oppdragsgiver: Brønnøysundregistrene

Prosjekt type: Kontor - Brukerrådgiver

Areal: 20 000 m2

År: 2012 -

 

ACK har bistått i arbeidet med mulighetsstudie av nytt kontorbygg for Brønnøysundregistrene. Vår oppgave har vært å sikre at alle sider av foreslåtte løsninger fra prosjekterinsgruppen blir belyst, slik at brukerorganisasjonen har et godt grunnlag for å ta beslutninger.

Brønnøysundregistrene
bottom of page