top of page
Furuset Hagelandsby

Oppdragsgiver: Sykehjemsetaten Oslo

Prosjekt type: Sykehjem - Mulighetsstudie

Areal: 15 000 m2

År: 2015

 

ACK har utført mulighetsstudie for nytt sykehjem med beboere for demens på Furuset. Prosjektet søker å skape trygge, avgrensede områder hvor beboerne kan bevege seg fritt. Det er fokus på en hjemlig atmosfære og gjenkjennelige omgivelser med aktivitetstilbud som gir personer med demens muligheten til å delta aktivt og etter evne i dagliglivets gjøremål.

bottom of page