top of page
Lambertseter Sykehjem

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Sykehjem - Alternativanalyse

Areal: 15 000 m2

År: 2013 - 2014

 

ACK har utført alternativanalyse for nytt sykehjem på Lambertseter. Hovedfokus har vært terrengtilpasning i forhold til å skape gode uterom i fallende terreng, tilpasning til omkringliggende bebyggelse, samt gode bokvaliteter for sykehjemmets beboere.

bottom of page