Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Sykehjem - mulighetsstudie, regulering

Areal: 15 000 m2

År: 2014 -

 

ACK utfører mulighetsstudie for nytt sykehjem i landsbyform for beboere med demens på Lille Tøyen. Sykehjemmet er tenkt utført som landsbymodell med gjenkjennelige omgivelser som gateløp, hager og torg med aktivitetstilbud for beboerne. Ideen er å hjemliggjøre institusjonen og gi beboerne stor grad av bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer. Prosjektet tilpasses strukturen til Lille Tøyen Hageby med kvartalsbebyggelse, indre hager og parker.

Dronning Ingrids hage