top of page

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Sykehjem - mulighetsstudie, regulering

Areal: 15 000 m2

År: 2014 -

 

ACK utfører mulighetsstudie for nytt sykehjem i landsbyform for beboere med demens på Lille Tøyen. Sykehjemmet er tenkt utført som landsbymodell med gjenkjennelige omgivelser som gateløp, hager og torg med aktivitetstilbud for beboerne. Ideen er å hjemliggjøre institusjonen og gi beboerne stor grad av bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer. Prosjektet tilpasses strukturen til Lille Tøyen Hageby med kvartalsbebyggelse, indre hager og parker.

Dronning Ingrids hage
bottom of page