top of page
Lindeberg Sykehjem

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Sykehjem - Alternativanalyse, regulering

Areal: ca. 15 000 m2

År: 2011 -

 

ACK har utført alternativanalyse og regulering for nytt sykehjem på Lindeberg. Fokus i arbeidet har vært å legge rammene for gode bokvaliteter og varierte uteområder for sykehjemmets beboere, samt bevaring og opparbeidelse av omkringliggende grøntområder.

 

bottom of page