top of page

Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune

Prosjekt type: Flerbrukshall - Nybygg, skisseprosjekt

Areal: 2000 m2

År: 2012

 

Ny turnhall og flerbrukshall som utvidelse av Lørenskoghallen var utformet for mulig sambruk av alle tre hallene. Landskapsutformingen og arkitekturen er gjort med tanke på terrengtilpassing og energieffektivitet. 

Lørenskog Turnhall
bottom of page