top of page
Løvenstad Demenssenter

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Prosjekt type: Sykehjem - skisseprosjekt

Areal: 9000 m2

År: 2013 - 2015

 

ACK har utført skisseprosjekt for utvidelse av Løvenstad sykehjem med avdeling for personer rammet av demens. Fokus har vært de nære omgivelsers kvaliteter, fri og sikker bevegelighet for beboerne, samt effektiv drift. 

bottom of page