top of page
Majorstutunet Sykehjem

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt type: Alternativanalyse, Sykehjem

Areal: 15 000 m2

År: 2013 - 2014

 

ACK har utført alternativanalyse for nytt sykehjem på Majorstua. Fokuset i arbeidet har vært å sikre gode bokvaliteter og effektiv drift, skape et bygg som passer inn i den etablerte kvartalstrukturen, samt gi noe tilbake til nærmiljøet i form av mulighet for grønne rekreasjonsområder i en urban kontekst.

bottom of page