top of page

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Prosjekt type: Sykehjem - nybygg

Areal: 6800 m2

År: 2002 - 2006

 

Prosjektet har vært gjort i samarbeid med JR Arkitekter og landskapsarkitektene Østereng og Bergo.

 

Fokus i utforming av sykehjemmet har vært å utnytte tomtas fallende terreng for å kunne vise mest mulig av den fantastiske utsikten mot Tromsø-fjorden. Interiøret knytter seg til brukernes ønske om en moderne, fremtidsrettet sykehjemsdrift og en uformell atmosfære som et hjem, ikke en institusjon.

Sør-Tromsøya Sykehjem

TILBAKEMELDINGENE PÅ BRUK AV SYKEHJEMMET ER SVÆRT POSITIV. BÅDE FRA ANSATTE, BEBOERE OG BESØKENDE. DETTE ER ET GODT STED Å VÆRE

bottom of page