top of page

Oppdragsgiver: Telenor Satellite Broadcasting

Prosjekt type: Alternativanalyse og programmering. BREEAM prosjekt

År: 2010

 

Telenors datahaller i Nittedal produserer mengder av overskuddsvarme. Målet med mulighetsstudien var å se på muligheten for en mer miljøvennlig drift og gjenbruk av overskuddsenergi for bruk i nærmiljøet.

Telenor
bottom of page