top of page

OMSORG 2015

ACK deltok på kongressen arrangert av Faglig forum for helse- og sosialtjenester med foredraget Fremtiden på skrivebodret; Planlegging av egen demensby i byen! av og med Beret Aspaas.

Omsorg 2015 tar sikte på å skape et paradigmeskifte innen omsorgsarkitektur, med særlig fokus på aldersdemens.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page