FURUSET HAGELANDSBY BLIR FUTUREBUILT-PROSJEKT

ACK utarbeidet mulighetsstudie og deltok i KVU-arbeidet for sykehjem i landsbyform på Furuset. Prosjektet er del av FutureBuilt-satsningen og mulighetsstudiet er grunnlag for arkitektkonkurranse om klimavennlige demensboliger i nytt sykehjemskonsept. Konseptet gir beboerne stor grad av bevegelsesfrihet innenfor sikre og trygge omgivelser. Målet er et rikere hverdagsliv og et positivt tilskudd til nærmiljøet med ulike aktivitetstilbud som kan brukes av alle.

https://www.arkitektur.no/furuset-hagelandsby-blir-futurebuilt-prosjekt


Featured Posts
Recent Posts
Archive